Tjenester

Vi hjelper deg med dine klimabehov.
Få råd og tips om mange av våre tjenester nedenfor.

Bilde 1 1

Dårlig luft og avtrekk kan gi plager i form av hodepine, tretthet, astma og allergiproblemer og medfører ofte til stort sykefravær.

Vi har Innlandets største serviceavdeling og lager fleksible løsninger som passer til deres behov.

Vi leverer også flere forskjellige produkter innen varme, kjøl og frys som aircondition, klimaanlegg, varmepumper, fryseanlegg og kuldeanlegg. Vi tilbyr også løpende serviceavtale på disse produktene.

Forskriften om F-gasser stiller krav krav til regelmessig lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse, samt til forsvarlig kondemnering av utstyr og behandling av brukt gass. Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene, samt installasjon og vedlikehold, skal være sertifisert. Klimatjenester AS har denne F-gass sertifiseringen.

En løpende serviceavtale på ventilasjonsanlegg gir økt luftkvalitet:

  • Økt luftkvalitet medfører bedre helse
  • Bedre helse gjør ansatte mer motiverte
  • Motiverte ansatte er mer effektive