Kontakt

Klimatjenester er en servicebedrift på Østlandet med lang erfaring innen service, drift og vedlikehold på ventilasjon og kjøling.

Klimatjenester er din samarbeidspartner innen ventilasjon og inneklima. Vi har inneklima i fokus! Vi jobber nasjonalt og har store og små kunder over hele landet.

Vi har ansatte med fagbrev som automatiker, kjøletekniker, elektriker, platearbeider og tømrer. Og vi er en F-gass sertifisert bedrift.

I tillegg har vi el-sikkerhetskurs, varmearbeider, liftsertifikat, fallsikringskurs, hardloddekurs, brannsikring/tetting. Vi har alle samme førstehjelpskurs og har gjennomført HMS-kurs for ledere og grunnopplæring arbeidsmiljø.

Alle ansatte hos oss er alltid klare til å bistå din virksomhet med det beste inneklimaet!

Her finner du oss


Vi er KlimaTjenester


 • Klimatjenester 14 Thomas

  Thomas I. Nybakken


  Daglig leder
  992 85 459 thomas@klimatjenester.no

  Thomas tok over som daglig leder i april 2019 hos Klimatjenester AS. Thomas har arbeidet hos oss som servicetekniker siden 2007 og har hatt ansvar for prosjekter og serviceavtaler i tillegg til serviceoppdrag. Han har gjennom sin karriere i bransjen hatt arbeider med innregulering, automatikk, nyinstallasjoner, kjøling, prosjektering, ombygginger, rehabiliteringer, salg og service.

 • Klimatjenester 2 Trude

  Trude Andersen


  Administrasjon
  992 85 455 trude@klimatjenester.no

  Trude har over 30 års erfaring innen ventilasjonsbransjen, og har vært ansatt i Klimatjenester siden 2007 og har god oversikt over hele gjengen. Hovedoppgavene til Trude er økonomi og regnskap, samt administrativt. Trude har alltid kontroll og har også god kjennskap til det faglige.

 • Monica

  Monica Skansberg


  Administrasjon
  906 57 714 monica@klimatjenester.no

  Monica har hovedansvaret for lønn og fakturering/regnskap i tillegg til det administrative. Monica har gjennom sin karriere arbeidet i ventilasjonsbransjen i 8 år tidligere, i tillegg til flere andre bransjer. Hun har jobbet i Klimatjenester AS siden 2016.

 • Klimatjenester 12 Erik

  Erik Pettersen


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 457 erik@klimatjenester.no

  Erik er servicetekniker hos oss og har vært med siden oppstarten i 2003. Han er vår mann på mekaniske utfordringer og har lang erfaring fra bransjen. Erik ser løsninger der det trengs og får det laget/reparert. Han har gjennom sin karriere i bransjen hatt arbeider med innregulering, automatikk, nyinstallasjoner, blikkenslagerarbeider, ombygginger, rehabiliteringer, salg og service.

 • Klimatjenester 8 Frode

  Frode Stenseng


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 463 frode@klimatjenester.no

  Frode arbeider hos oss som servicetekniker innen ventilasjon og har meget god erfaring på service og reparasjoner. Han har jobbet hos oss siden 2009, og har opparbeidet seg god erfaring i faget. Han har gjennom sin karriere i bransjen hatt arbeider med innregulering, automatikk, nyinstallasjoner, rehabiliteringer, salg og service.

 • Klimatjenester 18 Jon Fredrik

  John Fredrik Pedersen


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 464 john.fredrik@klimatjenester.no

  John Fredrik arbeider hos oss som servicetekniker innen ventilasjon og har meget god kompetanse innen automatikk og feilsøking. Han har jobbet hos oss siden 2012 og har fra tidligere 12 års erfaring som servicetekniker, basmontør og servicetekniker innen tele/data og sikkerhet. Han er også vårt verneombud.

 • Klimatjenester 16 Andre

  André Ledel


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 462 andre@klimatjenester.no

  André arbeider hos oss som servicetekniker innen ventilasjon og har meget god kompetanse på luftfordeling og innregulering av ventilasjonsanlegg. Han har gjennom sin karriere opparbeidet seg god kunnskap på mekaniske og elektriske områder. Han arbeider mye med igangkjøring og innregulering og har meget god kompetanse på luftfordeling med variable luftmengder og styring med dette. André har jobbet hos oss siden 2012.

 • Klimatjenester 26 Ruben

  Ruben Muilwijk


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 461 ruben@klimatjenester.no

  Ruben arbeider hos oss som servicetekniker innen ventilasjon og kjøling. Han har hovedområdet i Oslo og er vår mann på akutte oppdrag og han gjør til enhver tid alt for å gjøre kunden fornøyd. Han har jobbet hos oss siden 2013 og har opparbeidet seg god erfaring i faget. Han har gjennom sin karriere i bransjen hatt arbeider med blikkenslagerarbeider, automatikk, nyinstallasjoner, rehabiliteringer, salg og service.

 • Klimatjenester 6 Ulf

  Ulf André Moen


  Servicetekniker ventilasjon
  992 85 454 ulf@klimatjenester.no

  Ulf André arbeider hos oss som servicetekniker innen ventilasjon. Han har hovedområdet i Oslo og han jobber med akuttjobber og service. Han tar alltid jobben og gir seg ikke før problemet er løst. Han har gjennom sin karriere opparbeidet seg meget god kompetanse innen automatikk og styringssystemer. Han er meget nøye i sitt arbeid og levere alltid til kundens forventning. Ulf André har vært ansatt hos oss siden 2014.

 • Klimatjenester 20 Terje Kristian

  Terje Christian Svendsen


  Fagleder / servicetekniker kjøling
  992 85 453 terje@klimatjenester.no

  Terje Christian har jobbet hos oss siden 2015 og er fagleder på kjøling. Han har ansvaret for at alle som arbeider med kjøling har det de trenger av kompetanse for å utføre sine jobber. Han har i tillegg kompetanse på montasje og service på varmepumper. Han har til enhver tid oversikt på våre kjølejobber og følger opp disse. Terje Christian har gjennom sin karriere opparbeidet seg en solid erfaring på kjøleteknikk og systemer rundt dette. Han er meget dyktig på planlegging og nyinstallasjoner, og tar alltid en feilsøking med et smil og finner ut av feilen.

 • Bilde Anders

  Anders Grindahl


  Servicetekniker kjøling
  992 85 452 anders@klimatjenester.no

  Anders er servicetekniker kjøling hos oss, men jobber også med varmepumper og ventilasjon. Han har vært 2 års lærling hos oss og fikk fagbrev og fast ansettelse i desember 2017 på kjøleavdelingen. Anders har opparbeidet seg en meget god systemforståelse og er meget løsningsorientert. Er det noe Anders ikke kan, leser han seg opp og finner ut av det.

 • Klimatjenester 10 Adrian

  Adrian Nysæter Lillebo


  Servicetekniker kjøling
  992 85 450 adrian@klimatjenester.no

  Adrian ble ansatt som lærling hos oss i juni 2016 og fikk i november 2018 fagbrevet i kjølefaget og fast ansettelse hos oss. Han bistår både med kjøling, varmepumper og ventilasjon. Han er en dyktig kar med mye skruing bak seg. Han er ikke redd for å ta i et tak og har en genuin interesse for faget.

 • Klimatjenester 22 Joakim

  Joakim Jørgensen


  Servicetekniker kjøling
  992 85 451 joakim@klimatjenester.no

  Joakim har vært lærling hos oss i kjølefaget siden juni 2018 og fikk i november 2019 fagbrevet i varme- og kuldeteknikk. Han ble fast ansatt hos oss som servicetekniker kjøling 01.12.2019. Han bistår både med kjøling, varmepumper og ventilasjon. Han er en lærevillig og flink kar som ikke er redd for å ta i et tak.

 • Klimatjenester 24

  Lillian Pettersen


  Servicetekniker kjøling
  468 96 631 lillian@klimatjenester.no

  Lillian begynte hos oss som lærling i kjølefaget 16.08.21. Lillian skal bistå oss med både kjøling, varmepumper og ventilasjon og er ei blid og lærevillig jente. I juni 2023 fikk hun fagbrevet og er nå fast ansatt hos oss.

 • Bilde Thormod

  Thormod Steenberg


  Ventilasjonsmontør / tekniker
  995 16 851 thormod@klimatjenetser.no

  Thormod startet hos oss 20.06.22 som ventilasjonsmontør og tekniker. Han har tidligere jobbet som byggdrifter og ventilasjonsmontør i mange år og er en allsidig og flink kar.

 • Bilde Jorgen

  Jørgen Gihlemoen Lunde


  Lærling servicetekniker kjøling
  951 44 266 jorgen@klimatjenester.no

  Jørgen starta hos oss 08.08.22 som lærling i kjølefaget. Han er mye med på jobber vi har i Oslo-området, men også ellers i Innlandet. Jørgen er en blid og lærevillig gutt som skal bistå med både kjøling, varmepumper og ventilasjon.

 • Bilde Caspar

  Caspar Molthe Van Doorn


  Lærling servicetekniker ventilasjon
  952 01 671 caspar@klimatjenester.no

  Caspar starta hos oss 08.08.22 som lærling i ventilasjonsfaget. Det er første året vi har lærling innen ventilasjonsfaget så det blir spennende. Caspar skal bistå oss med alt ventlasjonsfaget består av, men kommer også til å bistå i kjølefaget. Han er en lærevillig og blid gutt som vi gleder oss til å bli bedre kjent med.

 • Roger Andreas Lindstad


  Driftstekniker
  906 38 826 roger@klimatjenester.no

  Roger startet hos oss 02.01.23 og arbeider som driftstekniker. Han er en allsidig og rolig kar som i hovedsak jobber ut mot faste kunder og anlegg. Roger har tidligere jobbet som driftstekniker i mange år og har god erfaring med dette.

 • Bilde Kristian Hjemmeside

  Kristian Vaagan


  Servicetekniker kjøling
  477 00 261 kristian@klimatjenester.no

  Kristian begynte hos oss 01.06.23 som servicetekniker kjøling. Han kommer fra en annen kjølebedrift hvor han tok fagbrevet og er en rolig og flink kar som har god kontroll. Han bistår med både kjøling, varmepumper og ventilasjon.

 • Heidi Drågen


  Servicekoordinator
  415 94 616 heidi@klimatjenester.no

  Heidi startet hos oss som servicekoordinator 01.03.23. Hun skal holde styr på gjengen og sende de ut på både planlagte og akutte oppdrag, samt holde styr på alle serviceavtalekundene våre. Hun har også ansvaret for filterbestillinger. Heidi har tidligere jobbet mange år i servicebransjen og er ei blid og imøtekommende dame.

 • Bilde Sjur

  Sjur Solheim


  Servicetekniker/montør
  948 81 205 sjur@klimatjenester.no

  Sjur begynte å jobbe hos oss 16.10.23 og er ansatt som servicetekniker/montør. Sjur kommer fra byggebransjen og har god erfaring fra bygg og montasje. Han er en blid kar som bistår med både kjøling og ventilasjon.

 • Atle Johannessen Sjørengen


  Servicetekniker ventilasjon
  957 69 314 atle@klimatjenester.no

  Atle startet hos oss 01.12 23. Mer info kommer.

 • Daniel Helli


  Servicetekniker kjøling og ventilasjon
  975 34 067 daniel@klimatjenester.no

  Daniel startet hos oss 10.01.24, mer info kommer.

 • Klimatjenester 4 Olav

  Olav F. Berge


  Servicetekniker ventilasjon

  Olav driver eget firma og har gjort det i over 35 år. De siste 15 årene har han jobbet mye for oss. Han er spesialist på elektro motorer, har drevet eget motor og vikleverksted. Olav elsker store mekaniske utfordringer, bytte av varmegjenvinnere og vifter. Jo større jo bedre. Vi er glade for å ha en slik kompetanse tilknyttet oss.