Innregulering

Innregulering er det viktigste parameter for et godt og stabilt ventilasjonsanlegg.

Vi foretar innregulering av ventilasjonsanlegg og vannbårne varme- og kuldeanlegg. Innregulering er det viktigste parameter for et godt og stabilt ventilasjonsanlegg. Dette er helt avgjørende for at anlegget skal fungere som forutsatt. Et feil innregulert ventilasjonsanlegg kan gi dårlig komfort, trekk, høyt lydnivå og unødvendig høyt energiforbruk. Vi leverer innreguleringsprotokoll på hvert anlegg vi innregulerer som er nytt.