Inneklima, logging og målinger

Vi gjennomfører kontroller i henhold til dokumenterte lover, forskrifter og krav byggherren plikter å ivareta.

Klimatjenester AS benytter klimalogger til analyse av inneklima. Kontrollen gjennomføres for å kontrollere og dokumentere lover, forskrifter og krav byggherren plikter å ivareta. Inneklimaloggen dekker bl.a. luftmengde, temperatur og fuktighet.

Vi måler de viktigste parameterne som CO2, temperatur og luftfuktighet. Målingen vil dokumentere inneklimaet på din arbeidsplass, skole eller barnehage. Vi foretar også mugg-, sopp- og radonmålinger.

Vi sender våre kvalifiserte personer til din arbeidsplass for å gjøre hele jobben for deg. Du mottar en fullstendig rapport for klimaloggingen med resultater fra kontrollen.

I etterkant tilbyr vi hjelp for å kartlegge hvilke tiltak som er nødvendige for å gjenopprette et godt inneklima.