ENØK

ENØK står for energiøkonomisering og energieffektivisering.

Våre serviceteknikere har god kunnskap om hvordan et ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg bør fungere for best økonomisk drift.

I tillegg til at anleggene fungerer som de skal er det viktig å sørge for riktige innstillinger på temperaturer og driftstider.

I dagens bygg er det mange faktorer som spiller sammen når det gjelder inneklima og temperatur, for at dette skal fungere som tiltenkt er det meget viktig å ha godt kontroll på drift og vedlikehold.

Vi går gjennom alle de viktigste komponentene og sørger for at alt fungere som tiltenkt og har riktige innstilliger i forhold til hverandre.