Kjøl og frys

Vi utfører service, prosjektere og monterer kjøl- og fryseanlegg i alle størrelser.

Bilde 1

Klimatjenester AS leverer service, prosjekterer og monterer kjøle- og frysemaskiner til alle formål, alt fra små kjøledisker til store lager.

Som kunde hos oss vil du få oppfølging på ditt anlegg i henhold til gjeldende regler og forordninger. Vi er en F-gass sertifisert bedrift, og våre teknikere har sertifikat innenfor dette.

F-gass forordningen

Forskriften om F-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse, samt til forsvarlig kondemnering av utstyr og behandling av brukt gass. Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene, samt installasjon og vedlikehold, skal være sertifisert.

Som anleggseier er det ditt ansvar at dine anlegg blir fulgt opp på en forsvarlig måte, og at din servicepartner og personell er godkjent. Vi utfører årlige servicer og fører kuldemedieregnskap over dine anlegg, slik at du til en hver tid har kontroll på dette.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende befaring på dine anlegg.