Automatikk og SD-service

Automatikk og SD-anlegg er selve kjernen i klimaanlegget og er viktig at etterses.

Kontroll av reguleringssløyfer og alarmtesting er viktige elementer for at anleggene skal regulere etter forutsetningene. Det er derfor viktig at automatikk og SD-anlegg etterses, da dette er selve kjernen i et klimaanlegg.