Rådhusgata 2, Oslo / Hathon Eiendom AS

I Rådhusgata 2 i Oslo byttet vi til kammervifter med EC motorer. Luftmengde ca 35.000 m3/t. ENØK-tiltak.