Fredvang, Hamar / Tecno Team Prosjekt AS

Fra Techno Team Prosjekt AS fikk vi i oppdrag å bytte til kammervifter med EC motorer. Luftmengde på ca. 20.000 m3/t. ENØK-tiltak.