Dronningensgate 6, Oslo / Hathon Eiendom AS

Her byttet vi to aggregater og en isvannsmaskin. Luftmengde ca 30.000 m3/t. ENØK-tiltak kjøling med R22 og batteri-varmeveksler.