Ventilasjon og kjøling - Service og vedlikehold

Vi kan tilby forebyggende vedlikehold av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg.

Bilde 2

Forebyggende vedlikehold av ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg er viktig. I tillegg utfører vi tilstandskontroll av anlegget ditt med skriftlig servicerapport. Fordelen med service- og vedlikeholdsavtale er at anlegget hele tiden fungerer optimalt uten avbrudd i drift. Slik sparer en også energi- og strømkostnader.

Bygg med kjøling har behov for regelmessig ettersyn og kontroll for å sikre drift og riktig bruk av kjølemedium.

Alle kunder med serviceavtale hos Klimatjenester AS har prioritert service og egne rabatter på servicetimer og forbruksmateriell.