Vikingskipet Hamar / HOA AS

På Vikingskipet på Hamar fikk vi i oppdrag å bytte til kammervifte. Luftmengde på ca. 210.000 m3/t. ENØK-tiltak.