Torggt 2-4-6, Oslo - varmegjenvinner / Olav Thon Gruppen AS

Her skulle vi bytte 3 stk varmegjenvinnere, parallellmontert for 100.000 m3/t. Her ble det laget egen reportasje i VVS bladet/Parlock.