Thon Hotel Rosenkrantz, Oslo / Olav Thon Gruppen AS

Olav Thon Gruppen AS ønsket at vi skiftet til kammervifter. Luftmengde ca. 30.000 m3/t. ENØK-tiltak.