Thon Hotel Bristol, Thon Hotel Operat, Thon Hotel Rosenkrantz, Vika Atrium, Oslo / Olav Thon Eiendom AS

Igangkjøring og vedlikehold av kjøkkenhetter med UV og OZON anlegg på flere steder hos Olav Thon Gruppen AS.