Service- og rammeavtaler

Vi har ca 95 kunder med egne avtaler for drift av ventilasjon-, kjøle- og varmeanlegg rundt omkring på Østlandet.