Ringsaker kommune

Vi har inngått rammeavtale med Ringsaker kommune på drift og vedlikehold på ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg av alle kommunens eiendommer.