Kollsnes og Kårstå / Statoil

Ilandsføringsanlegg for gass, igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegg.

Vi har for Statoil jobbet på ilandsføringsanlegg for gass, igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegg, samt Statoils kontoreri Stjørdal. Vi er derfor kjent med strenge HMS- og kvalitetskrav på byggeplasser.